فایرا ، آلومینیوم ایران

فایرا نخسین تولید کننده انواع شمش آلومینیوم در کشور واقع در زمین به مساحت 232 هکتار در 5 کیلومتری جاده اراک تهران تاسیس شد . موضوع فعالیت شرکت نصب تاسیسات و ساختمان ، که از سال 74 شروع به کار کرده است.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.