فولاد ، فولاد مبارکه اصفهان

در این بخش سهامدارها به تحلیل و بررسی سهام فولاد به صورت تحلیل تکنیکال و بنیادی همچنین روانشناسی معاملات سهم می پردازند . شرکت فولاد مبارکه از شرکت‌های پیشرو ایرانی است که در زمینه تولید ورق‌های فولادی فعالیت‌ می‌نماید .