خاذین ، سایپا آذین

شرکت سایپا آذین در زمینی به مساحت 7هکتار وبمنظور طراحی وتولید صندلی رودری تزیینات داخلی خودرو احداث شده است همچنین در سال 1380 با نماد خاذین فعالیت خود را در بورس شروع نمود.
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.