خگستر ، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سال 78 با هدف ارتقای سطح کیفیت و ساماندهی شرکت های تحت نظر ایران خودرو تاسیس گردید و به منظور تامین قطعات این مجموعه سرمایه گذاری خود را آغاز کرد .
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.