خپارس ، خودروسازی پارس خودرو

شرکت پارس خودرو در سال 1335 تاسیس گردیده و سهام آن سال 78 عرضه شد و با نماد خپارس فعالیت خود را آغاز نمود .
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.