خزامیا ، زامیاد

شرکت زامیاد ( خزامیا ) در سال 42 تاسیس گردیده و در حال حاضر دارای بیش از 2200 کادر کاری می باشد که ماموریت تامین نیاز بازار های داخلی و خارجی را در زمینه وسائل نقلیه تجاری زمینه برای جابجایی مسافر و کالا می باشد .
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.