تحلیل تکنیکال ولساپا

احسان مرادی

تحلیلگر بازار سرمایه
مدیر بخش ها
عضویت VIP
#1
ولساپا سهم پس از واکنش به کف کانال بلندمدت خود توانایی عبور از خط کانال میانی و محدوده مقاومتی 125 تومان را نداشته و وارد فاز اصلاحی شد.

بنظر محدوده مشخص شده میتواند پایان اصلاح سهم باشد.

در چارت پایین و نمای نزدیک شاهد ورود قیمت به محدوده مشخص شده هستیم.

منتظر پایان اصلاح و اتمام پولبک سهم هستیم.
1517652509726.pngولساپا.PNG