حذف بزرگ ترین هزینه حمل و نقل ریلی و کسب سود

الهام سلوکی

سهامدار تایید شده
مدیر بخش ها
عضویت VIP
#1

معافیت از پرداخت حق دسترسی به ریل برای ناوگان جدید شرکتهای ریلی


🔹واگن‌های جدید برای شرکت‌های فعال حوزه ریلی علاوه‌بر مزایای مالیاتی، معافیت 42 ماهه از پرداخت حق دسترسی به ریل را نصیب شرکت‌های حمل ریلی خواهد نمود

🔹 #حریل پیش‌بینی کرده به‌ازای هر 100تومان درآمد ارائه خدمات در سال جاری، 63تومان را به‌منظور حق دسترسی به ریل و بارنامه هزینه کند و درمجموع 86تومان را صرف هزینه‌های مستقیم تولید خدمات کند


🔹به این ترتیب بدیهی است اگر بزرگ‌ترین هزینه ارائه خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی حذف شود، سود مناسبی در زمان استفاده از ناوگان نو نصیب این شرکت‌ها خواهد شد

🔹قابل ذکر است واگن‌های جدید #حریل در راه‌اند؛ ریل‌پرداز سیر پیش‌بینی کرده از اردیبهشت سال آینده شاهد اضافه شدن واگن‌های جدید به ناوگان خود باشد

sahamdarha@
 
loading...

مطالب مرتبط