تحلیل تکنیکال ثقزوی

احسان مرادی

تحلیلگر بازار سرمایه
مدیر بخش ها
عضویت VIP
#1
ثقزوی بار دیگر به خط روند بلندمدت خود واکنش نشان داده، اما باید دید این بار توانایی عبور از محدوده مقاومتی 400تا 440 را دارد...


ثقزوی.PNG